BWS Germanlingua
Sprachniveaus
  
Kursy niemieckiego w Niemczech
Niemiecki w Monachium
Kursy
Szkoła
Zakwaterowanie
Program rozrywkowy
Ceny i terminy
Kontakt
Zgłoszenie
 
Niemiecki w Berlinie
 
  Choose your language
  Learn German
 Kursy niemieckiego

 


BWS Monachium - Berlin
Skala poziomów językowych

Info:    Ceny i terminy    I  Zakwaterowanie   I   Kursy specjalistyczne

Poziomy

Po wykonaniu testu kwalifikacyjnego oraz po przeprowadzeniu krótkiej rozmowy określany jest poziom językowy uczestnika kursu. Dzięki temu zostaje on zakwalifikowany do odpowiedniej grupy zgodnie z zarządzeniem “Common European Framework of Reference for languages” - CEFR o kwalifikacji na następujących poziomach językowych, opisanych poniżej i odpowiadających poziomom: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Istnieje możliwość zrobienia testu kwalifikacyjnego jeszcze przed przybyciem na miejsce, w tym celu należy skorzystać z testu umieszczonego na naszej stronie internetowej. Uczestnicy kursu pobierają lekcje w tzw. grupach otwartych, tzn. iż w trakcie danego kursu istnieje możliwość przejścia do następnej grupy pod warunkiem iż poziom jest adekwatny do poziomu z grupy wyższej oraz po konsultacji z dyrektorem szkoły.


Uwaga: Szkoła zastrzega sobie prawo zredukowania dni kursu z czterech dni na trzy dni w przypadku gdy na dany kurs zgłosi się mniej niż trzech studentów.

Początkujący (A1)
Opnowanie elementarnych struktur językowych używanych w życiu codziennym.

Poziom standardowy I (A2)
Rozszerzenie znajomości gramatycznych i słownictwa dotyczącego sytuacji życia codziennego oraz opanowanie umiejętności prowadzenia dialogów.

Poziom standardowy II (B1)
Dzięki usystematyzowaniu i rozszerzeniu słownictwa oraz struktur gramytycznych uczestnik nabywa umiejętność swobodnego porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego, w pacy i w różnych okolicznościach z nią związanych oraz w formuowaniu prostych tekstów.

Poziom średniozaawansowany I (B2)
Na tym poziomie uczestnik uczy się umiejętności rozumienia trudniejszych tekstów i swobodnego dyskutowania w stopniu zaawansowanym na tematy zawarte w tekście.

Poziom średniozaawansowany II (C1)
Na tym poziomie systematyzowane jest słownictwo specjalistyczne oraz kompleksowe struktury gramatyczne, uczestnik nabywa umiejętność pisemnej analizy danego problemu, umiejętność konstruowania i pisania listów jak i kompetencję w zachowaniu się w różnych sytuacjach biznesowych.

Poziom wyższy (C2)
Poprzez czytanie pozycji z literatury oraz z dziedzin naukowych zapoznaję się Państwo z specajlistycznymi sformuowaniami i strukturami gramatycznymi. Uczestnik jest w stanie swobodnie prowadzić konwersację dotyczącą danej sytaucji.


Info:    
Ceny i terminy
  
I  Zakwaterowanie   I   Kursy specjalistyczne

Klassenzimmer BWS München

Niemiecki w Niemczech


Schüler BWs München

Kursy języka niemieckiego w Niemczech

  
© Learn German in Germany: Munich
Biuro München Hackenstr. 7c, 80331 München, Niemcy, Tel: +49 - (0)89 - 599 892 00

Datenschutzerklärung