BWS Germanlingua
  
Kursy niemieckiego w Niemczech
Niemiecki w Monachium
Kursy
Szkoła
Zakwaterowanie
Program rozrywkowy
Ceny i terminy
Kontakt
Zgłoszenie
 
Niemiecki w Berlinie
 
  Choose your language
  Learn German
 Kursy niemieckiego

 


Kursy językowe w Monachium

BWS Germanlingua Regulamin

Kursant jest zobowiązany do wniesienia kompletnej opłaty za kurs językowy przed jego rozpoczęciem. W przypadku gdy przed rozpoczęciem kursu, powyższa opłata nie zostanie opłacona lub nie zostanie okazany dokument potwierdzający zrealizowanie przelewu, szkoła zastrzega sobie prawo natychmiastowego anulowania zarezerwowanego kursu. W takich okolicznościach koszty związane
z opłatami bankowymi leżą po stronie osoby rezerwującej kurs.
W przypadku kiedy kurs zostanie anulowany przez szkołę BWS opłata za kurs zostanie w całości zwrócona. Kursant nie ma prawa do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

Pisemne zapytania oraz zmiany związane z zameldowaniem na kurs będą przyjmowane i rozpatrzone w miarę możliwości. W przypadku braku możliwości uwzględnienia zminy, obowiązuje zgłoszenie pierwotne - po za przypadkiem kiedy zgłoszenie zostało anulowane.

Anulowanie zarezerwowanego kursu językowego jest ważne tylko
w formie pisemnej. Opłata rezygnacyjna leży po stronie osoby rezerwującej kurs i wynosi:

do 30 dni przed rozopoczęciem danego kursu - 100 Euro
do 14 dni przed rozpoczęciem kursu - 200 Euro
od 13 dnia do dnia rozpoczęcia kursu - 500 Euro

Cała opłata za kurs jest należna szkole w przypadku kiedy kursant nie zgłosi się na kurs, przybędzie na kurs z opóźnieniem, nie uczęszcza
na kurs systematycznie lub zrezygnuje z kursu nie przedstawiając rezygnacji w formie pisemnej na czas.

W okolicznościach kiedy na kurs standardowy lub intensywny zamelduje się mniej niż 3 osoby, szkoła zastrzega sobie prawo
do zredukowania liczby dni trwania kursu z 5 dni na 3 dni.

W dni ustawowo wolne od pracy szkoła jest zamknięta. Zajęcia lekcyjne przypadające w dniach wolnych od pracy nie będą odrabiane a opłata za nie będzie zwracana.

Opłata za kurs nie zawiera żadnej opłaty z tytulu ubezpieczenia. Polecamy Państwu wykupienie we własnym zakresie odpowiednich ubezpieczeń na czas podróży i pobytu za granicą. Istnieje możliwość udzielenia pomocy w formalnościach związanych z zatroszczeniem się
o zalegalizowanie niezbędnych ubezpieczeń po przybyciu na teren Niemiec.

BWS Germanlingua nie odpowiada za szkody z powodu zaniedbań ewentualnie zewnętrznych działań jak i działań innych kursantów. Kursanci ponoszą odpowiedzialność za każdy rodzaj spowodowanej szkody. BWS Germanlingua nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i uszczerbki, które nastąpiły w wniku działań nie podlegających kontroli szkoły.

W pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia oraz w miejscu zakwaterowania każdy kursant zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych miejscach i na tym terenie. Wybór zakwaterownia odbywa się zgodnie z dostępnością miejsc. Specjalne życzenia będą respektowane tylko w ramach możliwości ich realizacji.

Jurysdykcja w Monachium

Deutschkurse in Deutschland

Nauka niemieckiego w Niemczech

klassenzimmer

Niemiecki w Monachium

  
© Learn German in Germany: Munich
Biuro München Hackenstr. 7c, 80331 München, Niemcy, Tel: +49 - (0)89 - 599 892 00

Datenschutzerklärung